News

21 February 2022

როგორ გავწმინდოთ სარეცხი მანქანა

პერიოდულად სარეცხი მანქანის გაწმენდა აუცილებელია, თანაც კომპლექსურად, რათა ჭუჭყიდა ნალექი არ დაგროვდეს, ნესტისადაობისუსიამოვნოსუნიარ დადგეს და საბოლოოდ საქმე ძვირად ღირებულ რემონტამდე არ მივიდეს. ქვემოთ გაგიზიარებთრამდენიმემარტივხერხს, სარეცხი მანქანის გამწმენდი საშუალებები კი, რომლებიც აქ დაგჭირდებათ, აუცილოებლად გექნებათ სახლში.

დავიწყოთ ფხვნილის უჯრით

ფხვნილისუჯრაამოიღეთჭრილიდანდასაპნით, ცხელიწყლითდაძველიკბილისჯაგრისითგაწმინდეთ.

ობისადანალექისმოცილებაშიქლორისშემცველიუნიტაზისსაწმენდიდაგეხმარებათ. თუუჯრაძალიანჭუჭყიანია, საწმენდისაშუალებითგაავსეთდა 1-2 საათითდატოვეთ, შემდეგკიწმენდაგააგრძელეთ.

როგორ გავწმინდოთ სარეცხიმანქანისკარის რეზინა?

მათეთრებელიდათბილიწყალი 1X1 თანაფარდობითაურიეთ, ამხსნარშისუფთანაჭერიდაასველეთ, რეზინიფრთხილადგადაწიეთდაზედაპირიგაწმინდეთ.

ძლიერიდაბინძურებისშემთხვევაში, ხსნარშიდასველებულინაჭერირეზინისქვეშნახევარისაათისგანმავლობაშიდატოვეთ. ამისშემდეგქსოვილიმოაცილეთდაჭუჭყიანიზედაპირიღრუბლითანკბილისჯაგრისითფრთხილად გაწმინდეთ.

როგორ გავწმინდოთ სარეცხი მანქანის ბარაბანი?

სარეცხი მანქანის დოლურას გასაწმენდად რამდენიმე საშუალებას შემოგთავაზებთ:

  1. 100 მლ ქლორიანიმათეთრებელისარეცხიმანქანისდოლურაშიჩაასხით  დამანქანა 60 °C-ზედაბალტემპერატურაზეჩართეთ. რათქმაუნდა, სარეცხისგარეშე.
  2. ძალიან ეფექტურია სარეცხი მანქანის გაწმენდა ლიმონის მჟავით - ჩაყარეთ100 გრ. ლიმონმჟავადოლურაშიდა  მანქანამაქსიმალურტემპერატურაზეჩართეთ. სასურველია, ორმაგიგავლებისრეჟიმი, რადგანამშემთხვევაშინალექიმთლიანადგაქრება.
  3. სარეცხი მანქანის გაწმენდა სოდით და ძმრით: ფხვნილისთვისგანკუთვნილ  უჯრაშიწყალშიგახსნილისოდაჩაასხით 1X1 თანაფარდობით, თავადდოლურაშიკიცოტაოდენი ( არაუმეტეს 400 მლ) ძმარიჩაასხით. მანქანამაქსიმალურტემპერატურაზეჩართეთ. როცამანქანამუშაობასდაასრულებს, დოლურაღრუბლითდასუფთანაჭრითგაწმინდეთ. ნადები, ობიდაუსიამოვნოსუნიუკვალოდგაქრება.
როგორ გავწმინდოთ სარეცხი მანქანის გამაცხელებელი (ტენი)

წყლისგამაცხელებლიდანნადებისმოცილებაშიისევლიმონმჟავა  დაგეხმარებათ. დაახლოებით, 200 ლიმონმჟავაფხვნილისუჯრაშიჩაყარეთ, 50 გრ. კიდოლურაშიდამანქანამაქსიმალურტემპერატურაზეჩართეთ.

წყლისნადებისმოცილებაძმარმჟავასაცეფექტურადშეუძლია. ამისთვისსაჭიროა, კონდიციონერისთვისგანკუთვნილუჯრაში 50 მლ. ძმარმჟავაჩაასხათდამანქანაჩართოთ. ფრთხილადიყავით - ძმარმჟავამშეიძლებარეზინისდეტალებიდააზიანოს.

სარეცხი მანქანის ფილტრის გაწმენდა

ჩვეულებრივ, გადინების ტუმბოს ფილტრიმდებარეობსმანქანისწინამხარეს, ქვედანაწილშიმდებარეობს.

დააფინეთიატაკზემშრალიტილოდადადგითტუმბოსქვეშჭურჭელი -  ფილტრისმოხსნისასშეიძლებამანქანაშიდარჩენილიწყალიდაიქცეს. ამისშემდეგმოხსენითფილტრისთავსახურიდასაცობიამოაძვრეთ.

ხელითამოიღეთფილტრშიდარჩენილინარჩენები. ფილტრისზედაპირისარეცხისაშუალებითგაწმინდეთდაგააშრეთ.

როგორ გავწმინდოთ სარეცხი მანქანის სანიაღვრე გოფრირებული მილი?

დოლურასსოდითადაძმრითგაწმენდისას, სანიაღვრეშლანგიცავტომატურადიწმინდება, მაგრამსერიოზულიდაბინძურებისასდამატებითიზომებისმიღებამოგიწევთ.

გამორთეთსარეცხიმანქანაელექტროქსელიდანდაგადაკეტეთწყლისმიწოდება. ამისშემდეგმოხსენითსანიაღვრემილი (გაითვალისწინეთ, რომ ამდროსშეიძლება,წყალიდაიქცეს).

მილისგასაწმენდადგამოიყენეთსპეციალურიკაბელი,ბოლოშიპატარაფუნჯით (ლითონისარა). მილიჯერერთი, შემდეგმეორემხრიდანგაწმინდეთდაბოლოსგამდინარეცხელიწყლითგარეცხეთ.

როგორ გავწმინდოთ ვერტიკალური ჩატვირთვის ტიპის სარეცხი მანქანა?

მანქანისგაწმენდამაქსიმალურტემპერატურაზეხდება. თავდაპირველად, მანქანაში აავსეთ წყალი, წყალში 2-3 ჭიქაძმარიჩაასხითდამანქანაჩართეთ.

რამდენიმეწუთის შემდეგ  დაამატეთნახევარიჭიქასოდა. როდესაცესორიკომპონენტირეაქციაშიშევა, მოწყობილობაგამორთეთდა,დაახლოებით,ერთისაათიასედატოვეთ.

სანამმანქანაშიგნიდანიწმინდება, შეგიძლიათმისდანარჩენნაწილებზეიზრუნოთ.

შეურიეთძმარიდაწყალი 1X1 თანაფარდობითდაგაწმინდეთმოწყობილობისზედაპირი, გაასუფთავეთფხვნილისგანყოფილება.

ერთისაათისშემდეგმანქანაისევჩართეთ, რათარეცხვისდაგავლებისრეჟიმებიდაასრულოს. დაელოდეთ, სანამმანქანაწყლისგანმთლიანადარდაიცლებადაღრუბლისადანაჭრისდახმარებითკარგადგაამშრალეთ.

ბოლოს კი რამდენიმე რჩევა, რომელიც სარეცხი მანქანის პრობლემებაგარიდებთ თავიდან:
  • რეცხვისასარგამოიყენოთბევრისარეცხიფხვნილი, რომელიცშეიძლებამანქანისნაწილებშიდაგროვდეს; 
  • ძალიანდაბინძურებულიტანსაცმელი (მაგ, ტალახიანი) გარეცხვისწინგაწმინდეთ;
  • გამოიყენეთნადებისსაწინააღმდეგოსპეციალურისაშუალებები;
  • რეცხვისშემდეგმანქანისკარიღიადატოვეთ -ესსოკოსწარმოქმნისრისკსშეამცირებს.
  • პერიოდულად, ცარიელიმანქანამაქსიმალურტემპერატურაზეამუშავეთ - ცხელიწყალიმცირედაბინძურებებსშესანიშნავადუმკლავდება.

Other News