News

01 March 2022

როდესაც მაცივარი არ ყინავს

სახლში მაცივარი №1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკაა და მისი დაზიანება არა მხოლოდ სერიოზულ დისკომფორტს, არამედ მსხვილ ფინანსურ ხარჯებსაც უკავშირდება.

ზოგჯერ ისე ხდება, რომ საყინულე შესანიშნავად მუშაობს, მთავარი კამერა კი არ აცივებს. თუ მაცივარი კარგად არ აციებს, მაშინ რძის, დესერტების და ხორცის შენახვის ვადა 5-ჯერმცირდება!

ცნობისათვის: მაცივრის ტემპერატურა უნდა იყოს + 4 °C -ზე დაბლა, ხოლო საყინულე კამერის ტემპერატურა: -18 °C -ზე დაბლა. ზაფხულის სეზონზე მაცივრის სწორი ექსპლუატაციისთვის იმ ოთახში, სადაც მაცივარი დგას, ტემპერატურა  +25 °C-ს არ უნდა აღემატებოდეს.  

მაცივარში პროდუქტების გაფუჭება პირველი სიგნალია, რომელიც პრობლემაზე მიგანიშნებთ.

მაცივრის კონსტრუქციის გათვალისწინებით ძნელი არ არის დავადგინოთ თუ რა დეტალი გაფუჭდა მაცივარში. ერთ და ორკომპრესორიან მაცივრებში პრობლემის მიზეზები შეიძლება განსხვავებული იყოს. მაცივრის ტიპის დასადგენად, გადახედეთ მის ტექნიკურ დოკუმენტაციას ან ვიზუალურად შეამოწმეთ.

ჩვენს სტატიაში ორკომპრესორიანი მოდელის მაცივარს  განვიხილავთ, რადგან მთავარი კამერის პრობლემა, ძირითადად, ასეთ მაცივრებს აქვთ.  როდესაც მთავარი კამერა არ აგრილებს, მაგრამ საყინულე კარგად მუშაობს შეიძლება ორი სახის პრობლემა შეგექმნათ: პროდუქტები მალ-მალე გაფუჭდება და მაცივრის ძირითადი ნაწილები სწრაფად გაცვდება. საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც სისტემაში ერთი რგოლი არ მუშაობს, დანარჩენებზე დატვირთვა იზრდება. ამიტომ, თუ შენიშნეთ,რომ მაცივრის ძირითადი კამერა, გაცივების ნაცვლად, თბება, სასწრაფო ზომებს უნდა მიმართოთ:

შეამოწმეთ საყინულის კარი

დაზიანება რომ გამორიცხოთ, ჯერშეამოწმეთ,რამდენადმჭიდროდიხურებაკარიგამორიცხული არ არის, რომ კარის ანჯამები (პეტლები) იყოს მოშვებული, კარის რეზინა იყოს დაზიანებული ან კარის მჭიდროდ დახურვას რაღაც მექანიკურად უშლიდეს ხელს. დაარეგულირეთ ანჯამები, გაასწორეთ რეზინას, მაცივრის თაროებზე პროდუქტების და კონტეინერების განლაგება შეცვალეთ - თკი ამ ყველაფრის შემდეგ მაცივრის კარი მჭიდროდ დაიხურება,ტემპერატურანორმალურ რეჟიმსმალევედაუბრუნდება.

თუმაცივრის კარი კარგად არ იკეტება, შეიძლება, მაცივრის კედელზეყინულისანთოვლისსქელი ფენაც გაჩნდეს. ასეთ დროს მოწყობილობა გამორთეთ და მთლიანად გაადნეთ. მაცივრის ჩართვისშემდეგმუშაობანორმალურ რეჟიმსუნდადაუბრუნდეს.

შეამოწმეთ ვენტილატორის მუშაობა

ხშირადორკომპრესორიანმოდელებშივენტილატორისფრთებიიყინება, რაც, თავისთავად,ბრუნვას ხელს უშლის. შედეგად, კამერამუშაობს, მაგრამარაცივებს - ტემპერატურამ შეიძლება, +12°C-ს მიაღწიოს. ვენტილატორისგაუმართაობისდასადგენად, მის მუშაობასუნდა მოუსმინოთ - თუვენტილატორის ხმა არ ისმის ან, პირიქით, ძალიან ხმაურობს, მაცივარი კვების ქსელიდან 10 საათით უნდა გათიშოთ და ყინულს სრულად გადნობის საშუალება მისცეთ.

ცნობისათვის: მაცივარში ყინულის სრული დნობისთვის 10 საათია საჭირო. თუკარისნაწილების, ვენტილატორისშემოწმებისდა მაცივრის 10 საათით გათიშვის შემდეგ პრობლემა არ აღმოიფხვრა,  მაშინუკვე ხელოსნის კვალიფიციურიდახმარებაა საჭირო და რაც უფრო ადრე, მით უკეთესი.

Other News